Osteopatia

Osteopatia

W jakich przypadkach możemy Ci pomóc?

  • ostrych i przewlekłych zespołach bólowych układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów)
  • stanach pourazowych i przeciążeniowych
  • w przypadku wad postawy
  • schorzeniach układu pokarmowego, układu krążenia, układu oddechowego, chorób ginekologicznych i urologicznych
  • gdy masz migreny, bóle i zawroty głowy
  • w stanach lękowych i depresyjnych
  • w problemach ze słuchem i wzrokiem
  • przy zapaleniu zatok
  • przy zastojach limfatycznych
  • w osłabieniu odporności
  • w przypadku urazów okołoporodowych u dzieci
  • w zaburzeniach rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci
  • w  przypadku zespołów bólowych kobiet w ciąży i profilaktyki okołoporodowe

Osteopatię definiuje się jako kompletny system opieki medycznej oparty na filozofii łączącej potrzeby pacjenta z aktualną praktyką medyczną, podkreślającej związek między strukturą (anatomią ciała ludzkiego) a funkcją (procesami fizjologicznymi) oraz bazującej na zdolności organizmu do samoleczenia.
Osteopatia, a dokładniej mówiąc medycyna osteopatyczna jest formą terapii manualnej. Jest to metoda diagnozowania i leczenia, ale także profilaktyki prozdrowotnej. Osteopata poprzez różne techniki manualne (palpacyjne) diagnozuje źródło dolegliwości pacjenta, a następnie stosując odpowiednie zabiegi stara się usunąć ich przyczynę. Jest nadzieją dla pacjentów, których komfort życia i dobre samopoczucie zaburza uciążliwy, ostry i przewlekły ból.
Postępowanie osteopatyczne jest wskazane także dla osób chorych z poważnymi dolegliwościami, z osłabionym układem odpornościowym oraz w stanach naturalnych takich jak ciąża czy poród.
Osteopaci uważają, że efektywny i wydajny ruch we wszystkich tkankach ciała, także krwi przyczynia się do zachowania zdrowia. Gdy ruch zostanie przywrócony poprzez działania manualne, komunikacja pomiędzy poszczególnymi częściami ciała jest bardziej wydajna, poprawia się krążenie płynów, ograniczają się sygnały drażniące, a mechanizmy homeostazy i odporności organizmu mogą działać skuteczniej przywracając zdrowie i dobre funkcjonowanie.

Leczenie osteopatyczne skupia się na wszystkich układach organizmu człowieka nie tylko na układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym. Zwraca szczególna uwagę na układ krążenia i limfatyczny, które odgrywają kluczową rolę w zdolnościach organizmu do samoleczenia.

Kim jest osteopata?

Według ostatnich wytycznych WHO (World Health Organization, wytyczne 2010 r), za osteopatę uznaję się specjalistę, który ukończył odpowiednie etapy edukacji. Uwzględniając polskie standardy szkolnictwa wyższego, osteopatą może zostać osoba, która po ukończeniu studiów wyższych na kierunku lekarskim, fizjoterapii lub położnictwa, dodatkowo przejdzie minimum 4-letni specjalistyczny cykl kształcenia w zakresie medycyny osteopatycznej. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, po obronie której można uzyskać tytuł D.O. czyli Dyplomowanego Osteopaty.

Ile zabiegów wymaga osteopatia?

Osteopata na pierwszej wizycie ocenia ile zabiegów będzie koniecznych. Zależy to w dużej mierze od rodzaju problemu i stanu pacjenta. Czasami interwencja wymaga jednego zabiegu i pacjent odczuwa wyraźną poprawę. Innym razem, kiedy dolegliwość lub dysfunkcja była rozwijana latami potrzeba kilku a nawet kilkunastu zabiegów. Warto rozważyć regularne, comiesięczne spotkania z osteopatą jako formę profilaktyki i nie doprowadzania do ostrych stanów, które często mogą uniemożliwić codzienne funkcjonowanie.

Jakie są przeciwwskazania?

Praktycznie nie istnieją przeciwskazania bezwzględne do stosowania technik osteopatycznych. Osteopaci respektują zmiany fizjologiczne i zmiany stanu tkanek, co oznacza, że przy zastosowaniu odpowiednich metod i technik postępowania, mogą pracować z pacjentem w każdym stanie i w każdym wieku, od niemowląt po wiek sędziwy. Dobierają wtedy odpowiednią metodę pracy, która będzie dla pacjenta najbezpieczniejsza.
Terapia u dzieci i niemowląt nie powinna odbywać się tydzień przed, ani tydzień po szczepieniu.

Jak się przygotować do wizyty?

Nie trzeba specjalnych przygotowań. Należy zadbać tylko o higienę i wygodny i luźny strój, ponieważ terapia najczęściej nie wymaga zdjęcia ubrania.
Czasami np. w przypadku terapii czaszkowo – krzyżowej, pacjenci mogą czuć się senni i bardzo mocno zrelaksowani. Wskazane jest więc, aby nie planować po terapii intensywnej aktywności, aby maksymalnie skorzystać z dobrodziejstw zabiegu.