Oferta

Osteopatia

Osteopatię definiuje się jako kompletny system opieki medycznej oparty na filozofii łączącej potrzeby pacjenta z aktualną praktyką medyczną, podkreślającej związek między strukturą (anatomią ciała ludzkiego)  a funkcją (procesami fizjologicznymi) oraz bazującej na zdolności organizmu do samoleczenia

Akupunktura

Akupunktura jest to metoda terapii rozmaitych schorzeń oraz bólu za pomocą nakłuwania specjalnymi igłami ciała pacjenta. Podstawowym założeniem akupunktury jest to, że obszary na skórze powiązane są z poszczególnymi narządami wewnętrznymi, zatem stymulacja skóry za pomocą igieł w danym obszarze przynosi ulgę w określonym stanie chorobowym

Fizjoterapia

Fizjoterapia jest dyscypliną zajmującą się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych.

Projekt bez tytułu (2)

Dietetyka i psychodietetyka

Dietetyka jest nauką medyczną o żywieniu człowieka zarówno w zdrowiu jak i chorobie, obejmuje biochemiczne podstawy żywienia, zasady żywienia oraz psychologię żywienia. Odpowiedni sposób odżywiania w połączeniu z odpowiednim stylem życia jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym