Fizjoterapia

Fizjoterapia

W jakich przypadkach możemy Ci pomóc?

  • w łagodzeniu bólu
  • w przywróceniu sprawności fizycznej, która umożliwi powrót do wznowienia codziennych czynności, w tym pracy, szkoły, zajęć rekreacyjnych i sportowych
  • w poprawie sprawności ruchowej
  • w zapobieganiu nawrotom i dalszemu rozwojowi choroby
  • w profilaktyce różnych jednostek chorobowych 

Kiedy udać się do fizjoterapeuty?

  •  w schorzeniach neurologicznych (udar, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona)
  • w schorzenia układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego (ból pleców, zaburzenia związane z urazami kręgosłupa szyjnego, urazy sportowe, zapalenie stawów)
  • w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego (przewlekłe choroby serca, rehabilitacja po zawale serca),
  • w schorzenia układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza)

Fizjoterapia jest nauką medyczną, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Wykorzystuje do realizacji swoich podstawowych celów ruch oraz czynniki fizyczne spotykane w naturze. 
Ma za zadanie zapobieganiu nawrotom i dalszemu rozwojowi choroby, poprawę sprawności ruchowej, łagodzeniu bólu oraz przywracanie sprawności fizycznej pacjentom.
Składa się z dwóch podstawowych działów: kinezyterapii, gdzie podstawowym czynnikiem jest ruch oraz z fizykoterapii, wykorzystującej w terapii inne niż ruch czynniki fizyczne – a więc zabiegi fizykalne.
Poprzez zabiegi fizjoterapeutyczne zarówno zapobiegamy nawrotom choroby jak i zapobiegamy zaburzeniom i patologiom.
W ramach usług świadczonych na rzecz pacjenta fizjoterapeuta ma kompetencje do badania, oceny i diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania ewaluacji i leczenia.

W Polsce wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu w sposób bezpośredni świadczeń zdrowotnych, usług o charakterze społecznym i jest to zgodne z treścią Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej; Dz. U. nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami – “osoba wykonującą zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”.